SoftCMS Basic

Osnovni paket SoftCMS Basic obuhvaća tehnološko rješenje dostatno za upravljanje jednostavnim i naprednim internet stranicama. Ovisno od potreba i zahtjeva korisnika, najčešće bi se podrazumijevale osnovne prezentacijske internet stranice i korporativne internet stranice.

Osnovne mogućnosti

SoftCMS splet je suvremenih tehnoloških rješenja koja omougćavaju korisnicima da na vrlo jednostavan i intuitivan način, bez posebnog potrebnog predznanja samostalno upravljaju sadržajem svojih internet stranica.

Cjelokupno rješenje je izrađeno u vidu online aplikacije, gdje jedan ili više autoriziranih korisnika u timu ima mogućnost kreiranja novog, uređivanja ili brisanja postojećeg sadržaja internet stranica. Samo administrativno sučelje izvedeno je na način da olakša korisnicima svakodnevni posao uređivanja sadržaja, da omogući fleksibilnost i brzu reakciju tvrtke da na primjer u rekordno kratkom roku objavi novosti ili proizvode te time pruži pravovaljanu i korisnu informaciju svojim korisnicima.

Vrlo je važno naglasiti da korisnici ne moraju poznavati niti pak učiti nikakav programski jezik ili alat jer je SoftCMS sustav izrađen na način da se jednostavnim unosom teksta u obrazac i odabirom opcija objavi ili uredi članak, doda fotografija s lokalnog računala, aktivira ili deaktivira stavka izbornika ili slično.

Edukacija

Uz svaki odrađeni projekt, podrazumijeva se i kratka edukacija budućih korisnika SoftCMS aplikacije.

Zašto kratka? - vjerojatno se pitate. Zbog toga što je aplikacija osmišljena na način da na vrlo jednostavan, intuitivan i uz mali utrošak vremena pruži korisnicima veliku fleksibilnost prilikom uređivanja sadržaja, stoga je krivulja učenja i privikavanja SoftCMS vrlo strma. Tehnički preduvjet koji korisnici moraju zadovoljavati kako bi bili u mogućnosti koristiti SoftCMS je - osnovno poznavanje rada na računalu u Windows ili nekom drugom sličnom sučelju.

Praksa je pokazala da su gotovo svi novi korisnici usvojili sve potrebne vještine za rad sa SoftCMS sustavom već nakon kratke prezentacije / demonstracije u trajanju od 15-30 minuta.

Uza sve to skupa, stalno je dostupna i kompletna jednostavna dokumentacija s uputstvima za sve važne radnje u sustavu, a koje su vezane uz kontrolu ili objavu sadržaja.

Proširivost

SoftCMS Basic osnovni je paket koji je moguće proširiti dodatnim modulima:

  • SoftCMS Portal
  • SoftCMS Shop
  • SoftCMS Pro
    • Agencije za promet ili najam nekretnina
    • Agencija za prodaju ili najam automobila