Internet stranice GlobalHotelIndex.com

Internet stranica jedne od najveće baze hotela u svijetu. Korištene tehnologije: HTML, ASP, ASP.NET, Microsoft SQL Server, javascript, AJAX.

Naručitelj: Global Hotelindex Ltd

GlobalHotelIndex je jedan on najvećih svijetskih baza hotela sa mnoštvo dodatnih informacija o svakom od hotela. Uz opsežnu i sveobuhvatnu mogućnost pretraživanja, sustav omogućuje i jednostavan booking.

Tip projekta:
Projektiranje i implementacija baze podataka, projektiranje i programiranje aplikacije, xml dvostrana veza prema partnerskim sustavima, SEO.

Korištene tehnologije:
HTML, ASP, ASP.NET, Microsoft SQL Server, javascript, AJAX