SoftTank

Upravljanje internom pumpom za gorivo.

SoftTank informacijski sustav je rješenje koje objedinjuje nekoliko komponenti i time osigurava funkcionalnu cjelinu - upravljanje privatnom/korporativnom internom benzinskom (naftnom) pumpom.

Funkcionalnost SoftTank sustava

Komponente sustava

  1. Agregat
    Podržani agregati su: Scheidt & Bachmann T20 V11  računala (RS485), ZSR računala  (strujna petlja) i Hectronic Kienzle ER3/ER4 računala.
  2. Cisterna sa gorivom
  3. Elektronika za povezivanje sa agregatom
  4. PC računalo sa softwareom

PC računalo pomoću elektronike za povezivanje sa agregatom (centrala SoftTank ili tankomat) komunicira dvosmjerno, te time osigurava pouzdano i sigurno funkcioniranje cijelog sustava. Jedna centrala može prihvatiti do osam istakačkih mjesta. Svako istakačko mjesto posjeduje modul s maksimalno pet pipaca (vrsti goriva).

U slučaju potrebe posluživanja više od osam istakačkih mjesta moguće je korištenje dodatne SoftTank centrale. Moduli se mogu kombinirati ovisno o potrebi tako da u istoj centrali možemo imati različite protokol konvertere.

Software se sastoji od dva dijela

Prvi dio je rezidentni koji se uvijek izvršava na računalu kod agregata. On autorizira korisnika, te ovisno o autorizaciji, dozvoljava istakanje goriva. Nakon izvršenog istakanja, preuzima informaciju o istočenoj količini, te istu sprema u bazu podataka.

Drugi dio je administrativni, koji omogućava dodavanje djelatnika, vozila i ostalih matičnih podataka. Također kroz aplikaciju se mogu upisivati utakanja, pregledavati istakanja (te ovisno o ovlastima, mijenjati ista), kreirati izvješća, provjeriti trenutno stanje u rezervoaru,...

Ukoliko se sustav umreži (žičano ili bežično) s kooperativnom mrežom tvrtke, adminstratorski dio sustava se može instalirati na bilo koje računalo, te se s njega mogu odrađivati sve administrativne radnje kao uvid u istakanja i trenutno stanje goriva.

Sustav je zamišljen da se, kroz administratorski dio, definiraju vozači (korisnici vozila koji imaju ovlast rada sa agregatom) te da se definiraju vozila. Svakom vozaču i svakom vozilu se opredjeljujepo jedna kartica. Kartica vozila se čuva u vozilu, a svaka osoba svoju karticu nosi sa sobom.
Također postoji mogućnost da se istakanje vrši samo s karticom vozača s ili bez PIN-a.

Uz karticu vozila može se definirati da je obavezan unos stanja kilometar sata vozila prije istankavanja.