Mobilna aplikacija Povratni Prijevoz

Mobilna aplikacija Povratni Prijevoz

Povratni prijevoz je mobilna aplikacija za Android koja olakšava vlasnicima vučnih službi da ne voze prazni u povratnim turama.

Sustav Povratni Prijevoz se sastoji od mobilne aplikacije, baze podataka, web servisa u cloudu i administracijskog sučelja kojeg koristi vlasnik sustava.

Mobilna aplikacija nalazi se na Google Play servisu.